730 700 585  |  PON - SOB 9.00 - 17.00
     
Polityka Prywatności
 

Właścicielem www.sosdieta.pl jest firma BON TON FOOD Dariusz Niegowski, która przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że działamy zgodnie z obowiązującym prawem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (RODO).

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z informacjami o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania danych przez serwis SOS Dieta.

Dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel serwisu www.sosdieta.pl BON TON FOOD Dariusz Niegowski, ul. Adama Mickiewicza 27, 05-250 Radzymin, NIP 1250840546, REGON 147332930
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z zawartej z Państwem umowy. Zgodnie z regulaminem zawarcie umowy następuje wraz z wysłaniem zamówienia. Firma SOS Dieta przetwarza niezbędne dane osobowe tylko w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych wynikających z umowy, przyjęciem i realizacją zamówienia, komunikacją elektroniczną, wystawianiem faktur, pobieraniem opłat, rozpatrywaniem reklamacji, ewentualnym dochodzeniem wierzytelności, kontrolą jakości usług, oferowaniem usług (marketingiem bezpośrednim).
 3. Dane osobowe, podawane są przez Państwa dobrowolnie i są niezbędne w celu wypełnienia warunków umowy przez firmę BON TON FOOD Dariusz Niegowski. Są to następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  kod pocztowy i miejscowość;
  ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod do domofonu.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
  e) ewentualne uwagi dotyczące wykluczeni w diecie
  W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
  Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Systemie Obsługi. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. Firma BON TON FOOD Dariusz Niegowski przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1) wykonanie umowy wynikające z założenia przez Państwa formularza zlecenia
  2) konsultacja z naszym dietetykiem czy pracownikami biura jeśli sobie Państwo zażyczą
  3) promocja własnych produktów dotyczy to tylko takich danych jak imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu
  4) rozliczenia na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona; ewentualna windykacja należności
 1. Udostępnienie Państwa danych może dotyczyć tylko sytuacji, w których bezwzględnie wymaga tego spełnienie warunków umowy. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie BON TON FOOD Dariusz Niegowski jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi firma współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  Państwa dane nie są przekazywane podmiotom działającym poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.
 1. Państwa dane osobowe są przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania zawartej umowy i zobowiązań rachunkowych. Następnie są usuwane.
 2. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do otrzymania ich kopii lub do ich zmiany czy usunięcia czy to w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów spełnienia warunków umowy, co skutkuje jej rozwiązaniem czy marketingu bezpośredniego. W powyższym celu należy przedstawić odpowiednią dyspozycję w mailu, telefonicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Po odpowiednim zweryfikowaniu Państwa tożsamości firma przedsięweźmie działania w celu zrealizowania Państwa zgłoszenia.
 3. W przypadku kiedy podejrzewają Państwo nieprawidłowości dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis www.sosdieta.pl mają Państwo prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 4. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@sosdieta.pl

 

Powyższa polityka jest realizowana od dnia 5 maja 2018 roku.