730 700 585  |  PON - SOB 9.00 - 17.00
     
Regulamin
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady usług, świadczonych przez serwis www.sosdieta.pl, prowadzony przez firmę BON TON FOOD Dariusz Niegowski, ul. Adama Mickiewicza 27, 05-250 Radzymin, NIP 1250840546, REGON 147332930. Niniejszy regulamin jest równocześnie umową zawartą pomiędzy BON TON FOOD Dariusz Niegowski, ul. Adama Mickiewicza 27, 05-250 Radzymin, NIP 1250840546, REGON 147332930, zwanym Dostawcą, a klientem, zwanym Klientem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ZAMÓWIENIE

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie serwisu www.sosdieta.pl lub telefonicznie, w przypadku takiego zgłoszenia akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby BON TON FOOD Dariusz Niegowski, ul. Adama Mickiewicza 27, 05-250 Radzymin, NIP 1250840546, REGON 147332930.
  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego konsultant drogą mailową lub telefoniczną skontaktuje się  z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia i płatności.
 2. Klient podczas składania zamówienia oprócz informacji standardowych ma obowiązek podać informacje dotyczące jego stanu zdrowia np. alergii pokarmowych, karmienia piersią, ciąży, chorób np. cukrzyca, celiaklia itp. które wymagają eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów spożywczych oraz informacji dotyczących przyjmowania leków wpływających negatywnie na działanie diety.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programu dietetycznego w przypadku zatajenia przez Klienta informacji opisanych w pkt. 3
 4. Serwis SOS Dieta nie ponosi również odpowiedzialności za brak efektów redukcji masy ciała u osób chorujących na: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, nadczynność i niedoczynność tarczycy, brak tolerancji laktozy, zaburzenia hormonalne i metaboliczne, oporność na insulinę, alergie.
 5. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Dostawcę zapewnienia, że świadczone przez SOS Dieta usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.
 6. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00 pod nr telefonu 730 700 585
 7. Jeżeli wpłata za program dietetyczny zostanie zaksięgowana na koncie Dostawcy zestaw zostanie dostarczony do Klienta po upływie 2 dni od momentu złożenia i opłacenia zamówienia.
 8. Zamówienia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, w przypadku osoby niepełnoletniej, zamówienie może złożyć prawny opiekun, który ponosi pełną odpowiedzialność za efekty stosowania programu dietetycznego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi wybrane przez Klienta zgodne z aktualnie dostępną ofertą sprzedaży.
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym etykietą, zawierającą informację o jego zawartości. Wszystkie pojemniki spakowane są w papierową torbę na której przyczepione są dane klienta takie jak imię, nazwisko, nr klienta, data oraz kaloryczność.
 3. Czarne pojemniki można podgrzać jedynie w kuchenkach mikrofalowych po uprzednim zerwaniu folii, natomiast przeźroczyste pojemniki nie nadają się do używania w żadnym urządzeniu grzewczym.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na nr rachunku 19 1140 2004 0000 3102 7523 1070.
 2. Cennik za usługi dostępny jest na stronie serwisu www.sosdieta.pl w formie kalkulatora.
 3. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie zawierające szczegóły zamówienia, płatności oraz dostawy.
 4. Potwierdzenia zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku Dostawcy podany przez niego w mailu.
 5. Płatność jest równoznaczna z akceptacją warunków zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia.

DOSTAWA

 1. Dostawy odbywają się w godzinach 04.00-11.00.
 2. W sobotę Klient dostaje dwie paczki na sobotę i niedzielę.
 3. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie w formularzu zamówień.
 4. Klient ma prawo do zmiany miejsca oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godz. 16.00 dnia poprzedzającego w formie mailowej lub telefonicznie nie później niż do godz. 17.00 dnia poprzedzającego. W przypadku dostaw poniedziałkowych zmiany przyjmowane są w sobotę do godz. 17.00, a weekendową zmianę można dokonać najpóźniej w piątek do godz.17.00. Zmiany przyjmowane są tylko poprzez kontakt telefoniczny.
 5. Zmiany przyjęte po upływie terminów wymienionym w pkt. 4 nie zostaną uwzględnione, dlatego Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 6. W przypadku niedostarczenia zestawu w odpowiednim terminie i czasie z winy Dostawcy, serwis SOS Dieta ma obowiązek dostarczyć go pod wskazany adres przez Klienta. W przypadku gdy nie ma możliwości realizacji zamówienia program wykupiony przez Klienta zostaje wydłużony o jeden dzień.

ZMIANA I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminu, miejsca, rodzaju programu, kaloryczności lub rezygnacji.
 2. Jeżeli zmiana dotyczy terminu i miejsca, Klient zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy w dzień roboczy w godzinach pracy biura (pn.-sob. 09.00-17.00).
 3. W przypadku zmiany programu dietetycznego, kaloryczności lub rezygnacji, Klient ma obowiązek poinformować Dostawcę dwa dni wcześniej przed planowaną datą zaistnienia zmiany.
 1. W przypadku gdy zmiana pierwotnego zamówienia spowoduje nadpłatę, Klient może domagać się jej zwrotu lub rozliczyć ją w kolejnym zamówieniu.
 2. W przypadku niedopłaty w stosunku do pierwotnego zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić różnicę wynikającą ze zmiany najpóźniej dwa dni przez zaistnieniem zmiany.
 3. W przypadku rezygnacji z programu, Dostawca zwróci Klientowi za każdy niewykorzystany dzień zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie www.sosdieta.pl dla wykorzystanego okresu.
 4. Jeżeli sprawa będzie dotyczyła rezygnacji lub zmiany programu powodującego nadpłatę, obowiązkiem Klienta jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot środków pod wskazany przez niego nr rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistniałej zmiany.
 5. Klient ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. (patrz Polityka prywatności)